Teoretični del usposabljanja predstavljata dva dela in sicer splošni ter dodatni del tečaja.

Pri nas izvajamo splošni del in dodatni del usposabljanja za B kategorijo.

SPLOŠNI DEL CPP TEČAJA

Splošni del je namenjen le kandidatom za voznike motornih vozil ne glede na kategorijo vozila in obsega 16 pedagoških ur. Vsebuje naslednjo vsebino:

  • splošna pravila in predpise v cestnem prometu,
  • udeležence cestnega prometa,
  • prometno signalizacijo in prometno opremo na cestah ter znake, ukaze in odredbe, ki jih dajejo policisti in druge pooblaščene uradne osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa,
  • vožnjo po cesti,
  • pravila cestnega prometa,
  • posebnosti v cestnem prometu,
  • uporabo vozil v odnosu do okolja.

Postopek

Predavanja CPP Tečaj Ljubljana potekajo po aktualnem razporedu. Preverjanja znanja na samem tečaju na koncu ni, prvo teoretično preverjanje znanja je teoretični del vozniškega izpita na izpitnem centru v Ljubljani.

Preverite svoje znanje o prometu preko elektronske priprave in se kar najbolje pripravite na teoretični del vozniškega izpita na izpitnem centru.

Spletna prijava

Omogočamo spletno prijavo na CPP Tečaj. Enostavno izberite željen termin ter vnesite svoje podatke.

Kliknite tukaj za online prijavo na CPP Tečaj v Ljubljani.